Për ne

Oda është një fryt i një analize të gjatë dhe të hollësishme të një grupi të afaristëve, të cilët duke parë ngecje të mëdha në fushën e të bërit biznes janë bashkuar për t’i dhënë një kahje më pozitive fushës më të rëndësishme në vend.

Në këtë kontekst, ne themeluesit e OAK-së, jemi afaristë të suksesshëm me përvojë shumë vjeçare në Kosovë dhe jashtë saj, të cilët synim kryesor kemi rritjen e ekonomisë së vendit, të ofrojmë alternativa në afarizëm në këtë fazë të rëndësishme të konsolidimit të shtetit dhe të ekonomisë sonë.

Shërbimet

Startues

Në kuadër të pakos startuese që ofron Oda e Afarizimit të Kosovës përfshihen këto shërbime si informata të përgjithshhme, regjistrimin në databazën publike të prezantuar në web faqen e OAK-së.

Bronztë

Në pakon e bronztë përfshihen këto shërbime si informata të përgjithshme rreth zhvillimeve në vend, regjistrimi në databazën publike të prezantuar në web faqen e OAK-së, paisje me certifikatë të anëtarësisë në OAK, informacione të rregullta përmes postës elektronike mbi ngjarjet ekonomike me interes për rrjedhat e ekonomisë vendore, lobim për takim me bizneset anëtare, hapësira të lira në zyret e OAK-së për takime dhe biseda biznesore, promovim i aktiviteteve dhe eventeve të organizuara nga kompania në rrjetet sociale si dhe lobim për përkrahjen e në zgjidhjen e problemeve sektoriale.

Argjendë

Pakoja e argjendë përfshinë këto shërbime në mesin e të cilave informata të përgjithshme rreth zhvillimeve në vend, regjistrimi në databazën publike të prezantuar në web faqen e OAK-së, paisje me certifikatë të anëtarësisë në OAK, informacione të rregullta përmes postës elektronike mbi ngjarjet ekonomike me interes për rrjedhat e ekonomisë vendore, lobim për takim me bizneset anëtare, hapësira të lira në zyret e OAK-së për takime dhe biseda biznesore, promovim i aktiviteteve dhe eventeve të organizuara nga kompania në rrjetet sociale, lobim për përkrahjen e në zgjidhjen e problemeve sektoriale. Poashtu në kuadër të kësaj pako përfshihen edhe këshillat në raport me ligjet dhe institucionet shtetërore dhe ndihmë për sigurimin e informacionit dhe lehtësim për aplikim për grande nga institucionet vendore.

Artë

Pakoja e artë përfshinë këto shërbime informata të përgjithshme rreth zhvillimeve në vend, regjistrimi në databazën publike të prezantuar në web faqen e OAK-së, paisje me certificate të anëtarësisë në OAK, informacione të rregullta përmes postës elektronike mbi ngjarjet ekonomike me interes për rrjedhat e ekonomisë vendore, lobim për takim me bizneset anëtare, hapësira të lira në zyret e OAK-së për takime dhe biseda biznesore, promovim I aktiviteteve dhe eventeve të organizuara nga kompania në rrjetet sociale, lobim për përkrahjen e në zgjidhjen e problemeve sektoriale. Poashtu në kuadër të kësaj pako përfshihen edhe këshillat në raport me ligjet dhe institucionet shtetërore dhe ndihmë për sigurimin e informacionit, lehtësim për aplikim për grande nga institucionet vendore, ofrimi i këshillave dhe organizimi i takimit në raport me ligjet dhe Institucionet shtetërore ose shoqrim nga OAK në takime. Pjesëmarrje në aktivitetet e OAK-së n vend dhe jashtë, është prezent me logo të kompanisë në ballinën e web faqën dhe ambientet e odes. Në rast të promovimit të biznesit apo produketeve të biznesit , OAK i fton bizneset anëtare dhe mediat, lobon dhe ndërmjetëson me institucionet për pjesëmarrje në aktivitetin tuaj, lobim për takim me institucionet përkatëse lidhur me kërkesat specifike të biznesit dhe informim për pjesëmarrje në konferenca\vizita studimore\panaire të ndryshme investituese vendore dhe ndërkombëtare ( sipas fushës së biznesit përkatës).

Premium

Pakoja premium përfshinë këto shërbime informata të përgjithshme rreth zhvillimeve në vend, regjistrimi në databazën publike të prezantuar në web faqen e OAK-së, paisje me certificate të anëtarësisë në OAK, informacione të rregullta përmes postës elektronike mbi ngjarjet ekonomike me interes për rrjedhat e ekonomisë vendore, lobim për takim me bizneset anëtare, hapësira të lira në zyret e OAK-së për takime dhe biseda biznesore, promovim i aktiviteteve dhe eventeve të organizuara nga kompania në rrjetet sociale, lobim për përkrahjen e në zgjidhjen e problemeve sektoriale. Poashtu në kuadër të kësaj pako përfshihen edhe këshillat në raport me ligjet dhe institucionet shtetërore dhe ndihmë për sigurimin e informacionit, lehtësim për aplikim për grande nga institucionet vendore, ofrimi i këshillave dhe organizimi i takimit në raport me ligjet dhe Institucionet shtetërore ose shoqrim nga OAK në takime. Pjesëmarrje në aktivitetet e OAK-së n vend dhe jashtë, është prezent me logo të kompanisë në ballinën e web faqën dhe ambientet e odës. Në rast të promovimit të biznesit apo produketeve të biznesit , OAK i fton bizneset anëtare dhe mediat, lobon dhe ndërmjetëson me institucionet për pjesëmarrje në aktivitetin tuaj, lobim për takim me institucionet përkatëse lidhur me kërkesat specifike të biznesit dhe informim për pjesëmarrje në konferenca\vizita studimore\panaire të ndryshme investituese vendore dhe ndërkombëtare ( sipas fushës së biznesit përkatës) dhe marketing në rrjetet sociale të OAK-së dhe web faqen.