Biznesi AIM shpk, me seli në Komunën e Klinës i bashkangjitet OAK-së. 

Kompania Arben Maloku Aim Shpk, ofron shërbime të ndryshme siç janë: ndërtimin e infrastrukturës rrugore, transport, shërbime në asistencë rrugore dhe kërkesa të tjera.

Për më shumë mund të kontaktoni në:044/720-177 dhe 049/668-77.