Anëtari i Bordit të OAK, Hamdi Malushaj flet për Kosovapress

Anëtari i Bordit të OAK, Hamdi Malushaj flet për Kosovapress: Rreth 17 milion euro në vit përfiton Serbia nga mosanëtarësimi i KOSTT-it në rrjetin energjetik evropian.

Për më shumë mund të kuptoni në linkun më poshtë:

Malushaj: Rreth 17 milionë euro në vit të hyra për Serbinë nga mos anëtarësimi i KOST-it në rrjetin energjetik evropian

Posted by KosovaPress on Saturday, 16 Mars 2019