Anëtari i Bordit të OAK, Hamdi Malushaj thotë për Rrokum TV: Me ligjin aktual të Pushimit të Lehonisë femra është e diskriminuar shumëfish

Anëtari i Bordit të OAK, Hamdi Malushaj në një intervistë për Rrokum TV rreth pushimit të lehonisë, ka thënë se me ligjin aktual femra është e diskriminuar shumëfish, ku nga 600 mijë femra në moshë pune, janë të punësuara vetëm 70 mijë, duke shtuar se femrat kosovare duhet të trajtohen si ato të rajonit, të stimulohen dhe të rritet popullsia.

Intervistën mund ta ndiqni në linkun më poshtë, nga minuta 19:19 me moderatoren Syzanë Bunjaku Murtezaj: https://www.facebook.com/RrokumTV/videos/607222889755500/?fref=mentions&__xts__[0]=68.ARCYD4iXOFUEoOkmpwHrP8dF7Gc982ijEr2Pd8IWJ40d10EL2Y6dm8un07yqxqnTpoaWxSslZDcTrgCyiDDF5zj2aU62SJ_33K6D0y2vCcwSSt91252iUOauL_7kZwghKQQNOtIDJy8Y3l4XR3jZs6APGocNbIcKgESMzrFXPfXIwzmidT1pFJ-7DT9UDzl1EQ3iBNz7SR0ee1clxv8nhf8mP5_gk_QTzjtp32IK01GA4qppcPPxmxLl6EAQBBK107qaXJcwao-VRr6JUNTXJAcdgx1TCHMMv-rvVKvAugWpPlOO3FykiHMkmUdW8-5bO4zUyG0Jb6pBowLbaJ5itsVLlejCy5phaJIYrBCmTnD6qquPTTfa9PtSs3C7oaGj7jHEVytJ12Pzb8iUkUq9Uns0SjPooAtW75ImtT0P586_QQpLYKJTI7Nv87zy-NOj6y3Qt-lTMU79G1RpoOuTDHX7An5wZWaYUAjeemmYXijLJPVZ65AAP1CdpuMse-4&__tn__=K-R