B2B Communication anëtare e OAK-së, është themeluar në vitin 2013 si kompani e konsulencës në të bërit biznes përmes shërbimeve të trajnimeve, ndërmjetësimit dhe takimeve B2B.

Për tu informuar më shumë rreth kompanisë B2B Communication mund kontaktoni në 044 718 810, ose vizitojeni profilin në Facebook:https://www.facebook.com/B2Bvm/