BESIMI COMMERCE Sh.p.k, anëtare e OAK-së, njihet si lidere në prodhimet e materialeve ndërtimore në Kosovë, si Cement, Hekur Periodik, Lëndë Drurore, Prodhime të dheut, Fasada, Llaqe të ndryshme, Izolime, Tjegulla të gjitha llojet, Fertraje, Karburante, Gas.

Ndërsa ofron edhe këto shërbime: 
-Shërbime Transporti,
-Shërbime Hoteliere,
-Shërbime Kontrollë Teknike

Për informata më të hollësishme vizitojeni profilin në Facebook: 
https://www.facebook.com/besimicommerce/