KONKURS

Titulli i vendit të punës: “Zyrtar/e Ligjor/e” Detyrat dhe përgjegjësitë: Merr pjesë në grupe punuese dhe diskutimet publike; Analizon dhe përgatitë rekomandimet juridike profesionale në fushën relevante; Përgatitë rekomandime profesionale për çdo projektligj, rregullore ose udhëzim administrativ apo ndonjë rekomandim tjetër; Përgatitë LEXO MË SHUMË

KONKURS

Oda e Afarizmit të Kosovës, Në bazë të dispozitave të Nenit 8, të Ligjit të Punës, shpall: KONKURS Titulli i vendit të punës: “Zyrtar/e për marrëdhënie me publikun” Detyrat dhe përgjegjësitë: Kujdeset për imazhin publik të Odës së Afarizmit të Kosovës; Përgatit LEXO MË SHUMË

KONKURS

Oda e Afarizmit të Kosovës shpallë konkurs për: 2 praktikantë Pozita: Praktikantë/Zyrtarë për komunikim me biznese OAK është organizatë joqeveritare dhe një fryt i një analize të gjatë dhe të hollësishme të një grupi të afaristëve, të cilët duke parë ngecje të LEXO MË SHUMË