OAK: Punëdhënësi dhe punëmarrësi të trajtohen në mënyrë të barabartë, ndërsa barra e pushimit të lehonisë të merret përsipër nga shteti

Oda e Afarizmit të Kosovës ka ripërsëritur kërkesën për ndryshim-plotësimin e Ligjit të Punës dhe Ligjin e Pushimit të Lehonisë tek Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Skender Reçica. OAK tashmë një kohë ka adresuar propozimet lidhur me ndryshim-plotësimin e Ligjit të LEXO MË SHUMË