OAK takohet me Ministrin e Zhvillimit Rajonal

Rëndësia e bashkëpunimit rajonal, sfidat që bizneset po hasin në këtë drejtim, rëndësia e krijimit të kushteve për zonat ekonomike si dhe nevoja për krijimin e ofertave për investitorët potencial, ishin disa ndër temat e diskutimit në takimin e realizuar ndërmjet përfaqësuesve të Odës së Afarizmit të Kosovës (OAK) dhe Ministrit të Zhvillimit Rajonal Fikrim […]

OAK kërkon nga Qeveria hartimin e planit për mbrojtje të bizneseve

 Kryetari i Bordit të Odës së Afarizmit (OAK) Skënder Krasniqi dhe koordinatorja Qëndresa Ibrahimi kanë mbajtur sot konferencën vjetore për media, ku shpaloswn disa nga aktivitetet e realizuara nga OAK gjatë këtij viti, çështjet që janw trajtuar, kërkesat e deleguara dhe lobimin e tyre, bashkëpunimin me Institucionet vendore e vështirësitë me të cilat po ballafaqohet sektori privat. Krasniqi ka thënë se 2021-tën po e përmbyllin si një vit të vështirë pandemik gjatë të cili […]

OAK takon Bordin e KPMM-së

Ligji për Miniera dhe Minerale, garancionet e dyfishta si dhe nevoja për bashkëpunim të ndërsjellët ndërmjet KPMM-së dhe Agjencisë së Pyjeve të Kosovës (APK), ishin disa ndër temat e diskutimit në takimin e realizuar ndërmjet përfaqësuesve të Odës së Afarizmit të Kosovës (OAK) dhe Bordit të Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale. Kryetari i […]

OAK kërkon nga Qeveria mbrojtjen e bizneseve dhe punëtorëve

Përmes një shkrese drejtuar KEDS, Kryeministrit të Republikës së Kosovës, Zyrës së Rregullatorit për Energji si dhe Ministrave përkatës, Oda e Afarizmit të Kosovës shprehu shqetësimin e lartë të bizneseve lidhur me problemet që po hasin si rrjedhojë e ndërprerjeve të vazhdueshme të energjisë elektrike, me të cilat po ballafaqohen periudhën e fundit. Si rezultat […]

OAK organizon koktej me media

Oda e Afarizmit të Kosovës (OAK) edhe këtë vit organizoi një koktej rasti me gazetarë, redaktorë dhe përfaqësues të mediave në Kosovë Ky organizim është bërë me qëllim të falënderimit për bashkëpunimin e mirëfilltë dhe korrekt që ka pasur oda me përfaqësuesit e mediave gjatë këtij viti. Kryetari i OAK -së Skender Krasniqi në një […]

OAK nënshkruan memorandum të bashkëpunimit me Luxembourg Development

Me qëllim të aftësimi dhe zhvillimit të fuqisë punëtore cilësore të gatshme për punë, për t’i përmbushur nevojat e bizneseve, promovimit të të nxënit gjatë tërë jetës me qëllim të mbajtjes së hapit me ndryshimet në tregun global të punës, mbështetjes së Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit të Kosovës drejt modernizimit të sistemit të arsimit […]

Në CEFTA si shtet dhe jo më përmes UNMIK-ut

Oda e Afarizmit të Kosovës (OAK) përshëndet veprimin e Ministres së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë Rozeta Hajdari, për dërgimin e shkresës në sekretariatin e CEFTA-së në mënyrë që të përfaqësohemi si shtet e jo përmes UNMIK-ut. OAK gjatë takimeve të realizuara ndër vite me Institucionet e vendit, vazhdimisht ka kërkuar që Kosova në CEFTA të përfaqësohet si […]

OAK nënshkruan memorandum të bashkëpunimit me Departamentin e Gazetarisë

Me qëllim të rritjes së bashkëpunimit reciprok, ndërlidhjes së studentëve me tregun e punës, themelimit të zyrave të marrëdhënieve me publikun tek bizneset, zhvillimit të marketingut të mirëfilltë, ngritjen e vetëdijes rreth rëndësisë së PR, krijimit të imazhit përmes medias, si dhe mundësisë që studentët të përfundojnë praktikat profesionale në komunitetin e biznesit, Oda e Afarizmit […]

OAK dhe Dogana e Kosovës diskutojnë për problemet e bizneseve

Mos njohja e plotë e lëndës së parë për prodhuesit, mungesa e unifikimit të vendimeve ndërmejt komisionit për lirim të lëndës së parë ndërmejt Doganës dhe ATK-së, impakti i zbatimit të vendimit të Qeverisë nr,17/36 me të cilën ndryshohet vlera e shpenzimeve të transportit detar dhe kontenjerëve ishin disa ndër temat e diskutimit në takimin e realizuar ndërmjet përfaqësuesve të Odës së Afarizmit të Kosovës (OAK) me Drejtorin e Përgjithshëm të Doganës, Agron Llugaliu. Kryetari i bordit […]

OAK takon Kryesuesin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës

Përfaqësuesit e Odës së Afarizmit të Kosovës (OAK) u pritën në takim nga Kryesuesi i Këshillit Gjyëqsor të Kosovës z.Albert Zogaj. Anëtari i bordit të OAK-së z.Hamdi Malushaj i uroi  z.Zogaj pozitën e kryesuesit të KGJK-së me bindjen e rritjes së transparencës dhe efikasitetit të sistemit gjyqësor në vend. Tutje Malushaj prezentoi punën e OAK-së, […]