OAK nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me FIM

Në vazhdën e nënshkrimeve të marrëveshjeve të bashkëpunimit me Fakultetet të cilat qëndrojnë nën ombrellën e Universitetit të Prishtinës, një të tillë Oda e Afarizmit të Kosovës e ka nënshkruar sot edhe me Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike (FIM). Me qëllim të rritjes së bashkëpunimit, ofrimit të këshillave profesionale në fushën e inxhinierisë mekanike  për bizneset […]

OAK nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me UP-në

Me qëllim të rritjes së bashkëpunimit, krijimit  të lehtësirave për studentët, shkëmbimit të të dhënave për përkrahjen e studentëve dhe bizneseve, krijimin e vendeve të reja të punës për studentët të cilët janë në studime e sipër, bërjes së hulumtimeve dhe analizimin e tregut të punës dhe nevojave që ka tregu për t’i orientuar studentët […]

OAK nënshkruan memorandum bashkëpunimi me Odën Tregtare Kosovaro-Turke

Me qëllim të rritjes së bashkëpunimit, krijimit të lehtësirave për bizneset, shkëmbimit të të dhënave për përkrahje të bizneseve të kompanive anëtare, bashkëpunimit tregtar të kompanive anëtare përmes korrespondencës dhe afrimit të kompanive në sferat e biznesit ku të njëjtit operojnë, Oda e Afarizmit të Kosovës ka nënshkruar memorandum bashkëpunimi me Odën Tregtare Kosovaro-Turke  e […]

Masat e reja për mbrojtje nga pandemia Covid-19

Qeveria miraton masat e reja mbrojtëse nga pandemia Covid-19 I. MASAT PËR TËRË TERRITORIN E REPUBLIKËS SË KOSOVËSHyrjet e qytetarëve të huaj dhe vendorë në Kosovë Qytetarët e huaj që hyjnë në Kosovë, përfshirë edhe ata me leje qëndrim të përkohshëm ose përhershëm në Kosovë, që vijnë nga vendet me risk të lartë sipas listës […]

Kategorizimi i ri i komunave sipas zonave lidhur me COVID-19

Ministria e Shëndetësisë njofton se nga sonte hyn në fuqi kategorizimi i ri i komunave lidhur me COVID-19, sipas numrit të infektuarve në  100 000 banorë brenda një jave. Ky kategorizim do të rishikohet më 4 dhjetor 2020, varësisht nga numri i rasteve pozitive në 100 000 banorë. Në zonën e kuqe bëjnë pjesë komunat me rrezik […]