OAK nënshkruan memorandum të bashkëpunimit me Departamentin e Gazetarisë

Me qëllim të rritjes së bashkëpunimit reciprok, ndërlidhjes së studentëve me tregun e punës, themelimit të zyrave të marrëdhënieve me publikun tek bizneset, zhvillimit të marketingut të mirëfilltë, ngritjen e vetëdijes rreth rëndësisë së PR, krijimit të imazhit përmes medias, si dhe mundësisë që studentët të përfundojnë praktikat profesionale në komunitetin e biznesit, Oda e Afarizmit […]

OAK dhe Dogana e Kosovës diskutojnë për problemet e bizneseve

Mos njohja e plotë e lëndës së parë për prodhuesit, mungesa e unifikimit të vendimeve ndërmejt komisionit për lirim të lëndës së parë ndërmejt Doganës dhe ATK-së, impakti i zbatimit të vendimit të Qeverisë nr,17/36 me të cilën ndryshohet vlera e shpenzimeve të transportit detar dhe kontenjerëve ishin disa ndër temat e diskutimit në takimin e realizuar ndërmjet përfaqësuesve të Odës së Afarizmit të Kosovës (OAK) me Drejtorin e Përgjithshëm të Doganës, Agron Llugaliu. Kryetari i bordit […]

OAK takon Kryesuesin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës

Përfaqësuesit e Odës së Afarizmit të Kosovës (OAK) u pritën në takim nga Kryesuesi i Këshillit Gjyëqsor të Kosovës z.Albert Zogaj. Anëtari i bordit të OAK-së z.Hamdi Malushaj i uroi  z.Zogaj pozitën e kryesuesit të KGJK-së me bindjen e rritjes së transparencës dhe efikasitetit të sistemit gjyqësor në vend. Tutje Malushaj prezentoi punën e OAK-së, […]

OAK dhe ITA diskutojnë potencialet e investimit

Me qëllim të diskutimit rreth mundësive të bashkëpunimit midis firmave Kosovare dhe atyre Italiane,  në Tiranë u mbajt një takim mjaft i frytshëm midis bordit drejtues të Odës së Afarizmit të Kosovës (OAK) dhe drejtoreshës së Italian Trade Agency (ITA) Znj. Franceska Mondello. Ndër të tjera, gjatë këtij takimi Drejtoresha Mondello deklaroi se Italian Trade Agency […]

OAK takohet me përfaqësuesit e Ambasadës së Finlandës

Përfaqësuesit e Odës së Afarizmit të Kosovës u pritën në takim nga Delegacioni i Ambasadës së Finalndës në përbërje me Janne Sykko – Këshilltar Tregtar për Regjionin e Ballkanit, Sargit Salakari – Zëvendës Shefe e Misionit dhe Jehona Ademaj Sejdiu – Këshilltare e lartë.  Gjatë këtij takimi i diskutuan mundësitë e bashkëpunimit mes bizneseve të […]

OAK kërkon nga MASHT ndërlidhjen e kuadrove me nevojat e tregut të punës

Rëndësia e arsimit dhe aftësimit profesional, bashkëpunimi i ngushtë mes bizneseve dhe MASHT, përgatitja e kuadrove profesionale në përputhje me nevojat e tregut, kufizimi i vendeve në institucionet arsimore publike dhe private, duke u respektuar profesionet që kërkohen në treg e obligimi që nxënësit dhe studentët krahas mësimit teorik të kryejnë edhe punën praktike ishin disa […]

OAK dhe ATK zhvillojnë takim konsultiv me komunitetin e bizneseve

Diskutimi lidhur me sfidat të cilat bizneset po i hasin gjatë ushtrimit të veprimtarisë në raport me Administratën Tatimore të Kosovës (ATK) si dhe informimi më i detajuar për tejkalimin e tyre ishte fokusi kryesor i takimit të realizuar ndërmjet bizneseve dhe Drejtorit të Përgjithshëm të ATK-së, Ilir Murtezaj, takim ky i organizuar nga Oda […]

OAK – Sesion Infomues me BERZH

Oda e Afarizmit të Kosovës (OAK) organizoi Sesion Informues me Bankën Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe bizneset anëtare. Në këtë Sesion, u prezantuan koncepte të përgjithshme të BERZH, objektivat e mundësitë e bashkëpunimit me sektorin privat në përgjithësi. Leonora Kusari, menaxhere në BERZH shpalosi para të ftuarve në detaje fushëveprimtarinë e Bankës Europiane për Rindërtim […]

Fuqizimi i bizneseve prioritet i OAK-së dhe ATK-së

Oda e Afarizmit të Kosovës (#OAK) priti në takim z. Ilir Murtezi – Drejtor i Përgjithshëm i Administrata Tatimore e Kosovës dhe z.Nijazi Asllani – Zv. Drejtor i Përgjithshëm për Operacione në #ATK. Qëllimi i këtij takimi ishte diskutimi rreth krijimit të lehtësirave të të bërit biznes, rëndësisë së luftimit dhe zvogëlimit të informalitetit, edukimit […]

OAK realizoi takim me Ambasadën Turke, diskuton mundësitë e bashkëpunimit

Përfaqësuesit e Odës së Afarizmit të Kosovës (#OAK) u pritën në takim nga përfaqësuesit e Ambasadës Turke në Kosovë , respektivisht Gozde Eroglu Këshilltare Tregtare dhe Zejd Xhafçe Expert Lokal. Ky takim kishte karakter njoftues mes të dyja palëve, ku ndër të tjera u diskutuan mundësitë e bashkëpunimit reciprok, mundësitë e rritjes së eksportit të […]