OAK takohet me bizneset e sektorit të naftës

Diskutimi lidhur me propozimet për ndryshim plotësimin e Projektligjit për Tregti me Produkte të Naftës dhe Karburante të Ripërëtrishme ishte qëllimi i takimit të organizuar nga Oda e Afarizmit të Kosovës (OAK) me disa nga bizneset e sektorit të naftës. Gjatë këtij takimi përveç diskutimit për sfidat që sektori i naftëtarëve po hasin gjatë ushtrimit […]

OAK priti në takim përfaqësuesin nga Programi i USAID-it për Drejtësi Komerciale

Oda e Afarizmit të Kosovës (OAK) në kuadër të takimeve me përfaqësues nga organizatat ndërkombëtare priti në takim Atdhe Lila, i angazhuar nga USAID & Akademia e Drejtësisë në Kosovë si Trajner në fushën e ICT Law.  Qëllimi i këtij takimi  ishte marrja e inputeve direkt nga bizneset dhe përfaqësues të biznesve për vështirësitë të […]

Bizneset kanë nevojë për përkrahje më të madhe për ruajtjen e vendeve të punës

Zbatimi i politikave të cilat nxisin rritjen dhe stabilitetin ekonomik, krijimi i ofertave që mundësojnë zhvillimin e biznesit vendor dhe tërheqjen e investimeve të huaja, problemet e bizneseve me IP adresa, Ligji për Miniera dhe Minerale, Pengesat e investimeve të huaja direkte në sektorin Minerar – si rezultat i pengesave të shkaktuara nga disa Udhëzime Administrative […]

Masat e reja anti-covid të miratuara nga Qeveria e Kosovës

Qeveria e Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 28 gusht 2021, ka miratuara masa të reja për mbrojtje nga pandemia Covid-19. Këto masa do të hyjnë në fuqi nga data 29 gusht 2021. Vendimi i plotë me masat e përgjithshme dhe të veçanta e gjeni duke klikuar në linkun në vazhdim: https://bit.ly/38iQYaY

“Kafja e Mëngjesit” me bizneset në Prizren

Aktivitetin “Kafja e Mëngjesit”, Oda e Afarizmit të Kosovës këtë radhë e organizoi me bizneset e Regjionit të Prizrenit, me ç’rast u diskutuan disa nga sfidat me të cilat bizneset e këtij regjioni po përballen. Informimi i bizneseve pjesëmarrëse me aktivitetet e fundit të OAK-së, diskutimi rreth problemeve të bizneseve qoftë në nivel lokal apo […]

OAK diskuton problemet e bizneseve me Ministrin Aliu

Diskutimi rreth vendosjes së moratoriumit për sektorin e gurthyesve, pagesa e taksës së dyfishtë për bizneset e peshkut, asfaltimi i rrugës për bizneset në zonën në Harilaq, anëtarësimi i Kosovës në CEMT, për krijimin e lehtësirave për bizneset transportuese, trajtimi i rëndësisë së Ligjit për Tregti të Brendshme, problemet dhe ngritja e kostos për paisjen […]

OAK në bashkëpunim me USAID, paraqesin projektin për Drejtësi në Kosovë

Diskutimi rreth Projektit të USAID për Drejtësinë në Kosovë, përmirësimi  i cilësisë dhe qasjes në shërbimet e drejtësisë, përmirësimi i të kuptuarit qytetarë, angazhimi dhe besimi në sistemin e drejtësisë, paraqitja e propozimeve konkrete për ndryshimet që duhet bërë në drejtësi nga ana e bizneseve si dhe zhvillimi i inovacionit efektiv në sektorin e drejtësisë, […]

OAK vazhdon organizimin e aktivitetit “Kafja e mëngjesit” me bizneset anëtare

Oda e Afarizimit të Kosovës vazhdon me traditën e organizimit të aktivitetit “Kafja e mëngjesit” me bizneset anëtare. Aktivitet i tillë është mbajtur edhe sot në zyret e Odës së Afarizimit të Kosovës me komunitetin e  biznesit nga Komuna e Prizrenit. Ҫështjet kryesore të cilat u diskutuan në kuadër të këtij takimi ishin informimi i […]