Artë

1. Informata të përgjithshme. 2. Regjistrimi në databazën publike të prezantuar në web-faqe. 3. Paisje me certifikatë. 4. Ndërtim të rrjetit të biznesit si dhe krijimi i lidhjeve të komunikimeve të reja. 5. Informacione të rregullta përmes postës elektronike mbi rrjedhat e LEXO MË SHUMË

Argjendë

1. Informata të përgjithshme. 2. Regjistrimi në databazën publike të prezantuar në web-faqe. 3. Paisje me certifikatë. 4. Ndërtim të rrjetit të biznesit si dhe krijimi i lidhjeve të komunikimeve të reja. 5. Informacione të rregullta përmes postës elektronike mbi rrjedhat e LEXO MË SHUMË

Bronztë

1. Informata të përgjithshme. 2. Regjistrimi në databazën publike të prezantuar në web-faqe. 3. Paisje me certifikatë. 4. Ndërtim të rrjetit të biznesit si dhe krijimi i lidhjeve të komunikimeve të reja. 5. Informacione të rregullta përmes postës elektronike mbi rrjedhat e LEXO MË SHUMË

Thjeshtë

1. Informata të përgjithshme. 2. Regjistrimi në databazën publike të prezantuar në web-faqe. 3. Paisje me certifikatë. 4. Ndërtim të rrjetit të biznesit si dhe krijimi i lidhjeve të komunikimeve të reja. 5. Informacione të rregullta përmes postës elektronike mbi rrjedhat e LEXO MË SHUMË

Startues

1. Informata të përgjithshme. 2. Regjistrimi në databazën publike të prezantuar në web-faqe. 3. Paisje me certifikatë. 4. Ndërtim të rrjetit të biznesit si dhe krijimi i lidhjeve të komunikimeve të reja.