Elmont shpk me seli qendrore në Pejë, është kompani anëtare e OAK-së, kompani kjo e cila merret me projektime dhe elektroinstalime.

Elmont shpk, kryen sherbime elektroinstaluese kryesisht me objekte të larta, ndriqime publike, trafostacione si dhe sherbime ne sektorin e automatikes.

Për shërbime profesionale dhe të avancuara mund të kontaktoni Elmont shpk në : 045/333-999