Odës së Afarizmit të Kosovës i është bashkuar edhe fabrika e bukës SHEKI SH.P.K me seli në Pozheran të Vitisë.

Për më shume informacione vizitoni profilin e SHEKI SH.P.K në Facebook:
https://www.facebook.com/FabrikaeBukesSHEKI/?__tn__=K-R&eid=ARBXtxlCVjfj_16glemgzklqEYbultciSM6ONIHvj_rFGBY5JVuI8Tbuka_Pg7LPWktZGbBEOGTER8CG&fref=mentions