Kanun biznes anëtar në OAK, është Agjenci e Komunikimit dhe Marketingut e cila operon në Kosovë dhe ofron gamë të gjerë të shërbimeve të marketingut dhe komunikimit.

Këtë kompani e karakterizojnë katër shtylla kryesore: Stafi, Sjellja, Shërbimi Cilësor dhe Respekti.

Më gjerësisht rreth Kanun mund të njoftoheni përmes profilit në Facebook:https://www.facebook.com/kanun.tv/