Kompania ITK shpk anëtare e #OAK-së, është themeluar në vitin 2008 dhe që nga atëherë punon me sukses në fushën e sinjalizimit rrugor. Me punë kualitative dhe cilësore kemi krijuar një rrjet të gjerë të klientëve, duke ju përgjigjur në kohë nevojave të tyre dhe duke kryer punën me sukses.

Kompania ITK shpk ofrojnë punë dhe shërbime cilësore sipas standardeve të larta teknologjike.

Për më shumë vizitoni linkun më poshtë: 
http://itk-ks.com/