KosovaPor është fabrika e styroporit e cila operon që nga viti 2012, si një bashkë investim familjar. E certifikuar me standarde evropiane dhe teknologji bashkëkohore.

Vështirësitë me të cilat përballet ky biznes kanë të bëjnë me transportin, çështjet e rrymës e cila është shumë e shtrenjtë dhe ndalet pa paralajmërim si dhe konkurrenca e madhe.

Një faktor tjetër shqetësues është mungesa e përkrahjes nga ana e shtetit, ku përderisa vendet tjera fqinje subvencionon biznesin në export dhe gjenerimin e vendeve të punës, një gjë e tillë nuk aplikohet tek ne.

http://www.kosovapor.com/
https://www.facebook.com/kosovapor/