Kryetari i OAK-së Skënder Krasniqi në një prononcim për Gazeta “Epoka e re”, Prishtinë rreth pushimit të lehonisë, ka deklaruar se është alarmante shkalla e papunësisë së femrave duke kërkuar që shteti i Kosovës të jetë syhapur në këtë drejtim dhe se arsyeja kryesore është gjendja jo e mirë financiare e sektorit privat dhe mospasja mundësi për pagesën e pushimit të lehonisë, ndikon që femrat të jenë të privuar nga puna.

Më gjerësisht rreth deklaratës së Krasniqit mund të klikoni në linkun më poshtë, përgatitur nga gazetarja Albulena Mavraj:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.epokaere.com%2Fvetem-12-7-per-qind-e-femrave-te-punesuara-kerkohet-perkrahje-nga-qeveria%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Qauns7sPvVY7ha0C3w4D3OL-R7IHMdxRoQvy7nEotrwPxXRYQTV5SYVo&h=AT3oPwH4Qy894TpEsueZ3ozM5QMf-UvzeHZiIK8syZ4SVAaAiis5IP_c7cdSHF598O0KmaGc0XeGJoc-gsB5Cwd1SXBVXfwRHxhYPxn2yU2q1VVrM1e32JTgTY1TyzTupg