Komunikatat për Media

OAK mbanë takim të përbashkët me bizneset dhe KPMM-në

Mirëkuptimi për sektorin minerar për shkak të gjendjes me pandeminë, prolongimi i Udhëzimit Administrativ nr.06/2019 për Format Standarde të Sinjalizimit ...
Lexo më shumë

OAK shqyrton mundësitë e ndërlidhjes së studentëve me tregun e punës

Shqyrtimi i mundësive të bashkëpunimit, ndërlidhja e studentëve me tregun e punës, bashkëpunimi në hartimin e kurrikulave, kontributi në ndryshim-plotësimin ...
Lexo më shumë

OAK mbanë takim të përbashkët me bizneset dhe Komisionin e lëndës së parë nga Dogana

Problemet me lirimin e lëndës së parë nga taksa doganore, mospranimi i kikirikut si lëndë e parë për bizneset të ...
Lexo më shumë

OAK rikërkon heqjen e orës policore dhe kufizimeve të orari

Oda e Afarizmit të Kosovës (OAK), shpreh shqetësimin e saj të thellë pas publikimit të masave të reja nga Ministria ...
Lexo më shumë

OAK nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me FIM

Në vazhdën e nënshkrimeve të marrëveshjeve të bashkëpunimit me Fakultetet të cilat qëndrojnë nën ombrellën e Universitetit të Prishtinës, një ...
Lexo më shumë

OAK nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me FIEK

Me qëllim të rritjes së bashkëpunimit, krijimit të lehtësirave për studentët, shkëmbimit të të dhënave për përkrahjen e studentëve dhe ...
Lexo më shumë