Gjatë kësaj periudhe të vështirë Oda e Afarizmit të Kosovës po bën shumë përpjekje për të mbështetur bizneset në Kosovë por edhe partnerët e saj në nivelin rajonal. Jemi të lumtur që u përzgjodhëm odë fituese për herë të dytë nga Fondi i Ballkanit Perëndimor por kësaj radhe me temë: Ndikimi Ekonomik dhe Pasojat e Krizës në nivelin rajonal. Ne dëshirojmë të mësojmë nga vendet e tjera të rajonit, përfshirë Slloveninë dhe Kroacinë, si vepruan dhe çfarë mund të përmirësohet në të ardhmen. Within these difficult times Chamber of Doing Business is putting a lot of efforts in supporting businesses in Kosovo but also its partners in regional level. We are happy to be awarded for the second time by Western Balkans Fund but this time the topic changes: Economic Impact and Consequences of the Crisis in the regional level. We want to learn from other countries in the region including Slovenia and Croatia how they dealt and what can be improved in the future.