Oda e Afarizmit të Kosovës

Oda e Afarizmit të Kosovës është shumë e shqetësuar me deklaratat e pavërteta të dhëna nga kryesuesja e Komisionit për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal, znj.Sala Berisha – Shala në emisionin Kontakt në TV Tribuna Channel në lidhje me kërkesën e OAK-së bërë deputetëve të Parlamentit të Kosovës që të mos votohet Projektligji për Miniera dhe Minerale pa u bërë edhe disa ndryshime që janë duke u kërkuar.

 OAK i rikujton edhe njëherë deputetes dhe kryetares së Komisionit Parlamentar për Zhvillim Ekonomik se:

  1. OAK e ka në dispozicion Projektligjin aktual dhe e ka shqyrtuar me hollësi edhe pse znj. Sala Berisha nuk e ka dërguar në OAK, me kërkesën e kësaj të fundit.
  2. Projktligji në fjalë e largon mundësinë që sigurimet të bëhen në kompani të sigurimit, siç është momentalisht.
  3. Proktligji nuk i ka të ndara  procedurat e aplikimit për metalore ( si psh Ari , Argjendi, nikeli,  kromi..etj,) jometalore ( gëlqerori, donitët..etj) dhe  zhavoret (separacionet), gurët dekorativ, qymyri…etj.
  4. OAK ka disa muaj që ju ka ftuar në zyre që së bashku me bizneset të i diskutojmë të gjitha këto dhe Ju nuk i jeni përgjigjur.

 OAK fton edhe njëherë deputetët e Parlamentit të Kosovës që të mos votohet ky Projektligj në gjendjen në të cilën është, por të rikthehet për shqyrtim të detajuar sepse ky Ligj ka gati dhjetë vite që është në shqyrtim.

Shtyrja edhe për disa ditë do të ndihmoj shumë që ky Ligj të mos amandamentohet  apo të shfrytëzohen menjëherë Udhëzimet Administrative, që në shumcën e rasteve bien ndesh edhe me Ligjet.

OAK i’a kujton deputetes se Ligjet duhet të bëhen për biznese dhe për zhvillim të vendit, që është duke i munguar shumë Kosovës. Fatkeqësisht  si pasojë e Ligjeve jofunksionale dhe Ligjeve që bien ndesh me njëra – tjetrën , Kosova është shndërruar në Afrikën e Evropës.

Për dijeni të publikut, ky Komision Parlamentar e ka përgaditur edhe Ligjin për Shoqëri Tregtare që ka nene që janë në kundërshtim të plotë me Ligjin për Investime Strategjike të Kosovës dhe nuk gjinden në asnjë vend të botës.

http://www.rtklive.com/sq/news-single.php?ID=276708

https://www.facebook.com/GazetaTribunaOfficial/videos/2273089969369682/