OAK kërkon nga Abrashi përkrahje për punësimin e mijëra shoferëve dhe dhjetra milionave euro të hyra për shtetin

Mbi 200 milion euro qarkullim dhe mijëra persona nuk po mund të punësohen në Kosovë si rezultat i dështimit të Qeverisë së Kosovës për anëtarësim në rrjetin e transportit evropianë (CEMT) dhe Transportit ndërkombëtar (TIR).Si rezultat i kësaj për mbi 90% të transportit për në Kosovë, bizneset tona detyrohen të shfytëzojnë transportin e rajonit duke kontribuar në punësimin në rajon dhe buxhetet e këtyre vendeve.Këto dhe lobimi për rritjen e numrit të kuotave për transportuesit tanë në vendet e rajonit ishin tema të diskutimit të Odës së Afarizmit të Kosovës me Ministrin e Transportit, Arban Abrashi.Gjithashtu si rezultat i takimeve që OAK ka realizuar me sektorin e transportit ka evdientuar edhe disa barriera që ju drejtuan Ministrit Abrashi duke përfshirë:• Kostot e larta për Kartonët e gjelbër ku çdo tre muaj duhet të pajisen kamionët me karton të gjelbër me kosto prej 700 euro për një kamion;• Mos validimi i lejeve për vendet e treta nga organet e Kosovës në kufi.• Të rritet kuota e lejeve turke dhe bullgare në Ministrinë e Infrastrukturës.• Sigurimi për Malin e Zi të bëhet pjesë e TPL plus ashtu siç është me Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë.• ATK të njohë shpenzimet e skanerit që paguajnë bizneset në Shqipëri. Për këtë shpenzim prej 22 euro për kamionë dogana shqiptare nuk lëshon asnjë faturë. Kurse ATK pa faturë nuk i njeh këto shpenzime.Gjithashtu një kërkesë tjetër që Oda e Afarizmit ka lobuar edhe më herët është rregullimi i rrugës për bizneset që operojnë në zonën e Harilaqit, të cilat po përballen me probleme infrastrukturale. Kjo rrugë kambeshtje nga Komuna e Fushë Kosovës.Këto biznese kanë bërë investime të mëdha në këtë zonë dhe cilësohen si biznese të mëdha dhe shumë të suksesshme në veprimtarinë e tyre por kushtet jo të mira infrastrukturale po paraqesin një problem shumë të theksuar për këto biznese. OAK ka vizituar këtë zonë dhe ka mbajtur takime me përfaqësuesit e këtyre bizneseve, dhe lidhur me këtë kërkesë kemi marrë premtimin që shumë shpejtë do të fillohet të rregullohet kjo rrugë mirëpo ende nuk është iniciuar asgjë, u tha ndër të tjera në këtë takim.Ministri Abrashi falënderoi OAK-në për takimin dhe delegimin e këtyre barrierave duke u zotuar se do të rrisë bashkëpunimin me OAK-në për të adresuar dhe zgjidhur çështjet të cilat janë brengë e palëve të përfaqësuara nga kjo odë e që janë në domenin e këtij digasteri.Në këtë takim OAK u përfaqësua nga: Skënder Krasniqi – kryetar, Arsim Selmonmusaj – nënkryetar, Diamant Elshani – sekretar i bordit, Hasan Gigollaj – anëtar bordi dhe Qendresa Ibrahimi – koordinatore e OAK-së.