Sektori minerar konsiderohet të jetë si sektori më me potencial për zhvillim ekonomik, por fatkeqësisht në Kosovë akoma nuk po shihet progres por regres dhe krejt kjo si pasojë e ligjeve jo adekuate dhe mos harmonizimi i tyre.

Në linkun më poshtë gjeni diskutimin me temën:“Sektori minerar në Kosovë – Sukses apo Dështim?!”, organizuar gjatë vitit 2017, nga Oda e Afarizmit të Kosovës

https://www.facebook.com/odaeafarizmittekosoves/posts/320388635130654
Shpërndaje: