Mediat në Kosovë janë duke u ballafaquar me shumë sfida të cilat janë duke e penguar në masë të madhe zhvillimin e saj dhe të cilat ndikojnë në zhvillmin e Kosovës, u tha në një takim që Oda e Afarizmit të Kosovës pati me disa pronar, drejtor dhe përfaqësues të mediave.

Ndër problemet e mëdha që janë identifikuar nga OAK janë:

1. Mosfunksionimi i ligjit mbi të drejtat autoriale;
2. Ligji mbi sponzorizimin ku anashkalohen mediat;
3. TVSH-ja për media jo funksionale, sepse mediat lirohen nga TVSH-ja në shitje por jo edhe në blerje;
4. Mosidentifikimi i IP-ve për Kosovën;
5.Mungesa e Domainit;
6.Problemet me funskionimin e lirimit të mediave nga importi etj.

Ky takim i parë i OAK-së me këtë sektor u vlerësua shumë nga të pranishmit, si dhe u theksua që këto janë vetëm disa nga problemet e identifikuara në klimën mediale të të bërit biznes.

Të gjithë përfaqësuesit e pranishëm në këtë takim dhe mediat e tjera që nuk patën mundësi të jenë të pranishëm u shprehën të gatshëm që të punojnë së bashku që të ndërmarrin hapat e duhur në mënyrë që të përmirësojnë klimën e të bërit biznes dhe të krijojnë lehtësira për këtë sektor.