OAK shpërndanë tek Deputetët kërkesat e biznesve

Duke marrë parasysh gjendjen e rëndë në të cilën është biznesi dhe punëtorët e sektorit privat, kërkesat e drejtuara Qeverisë së Kosovës me rastin e rishkimit të buxhetit dhe pakos së prezentuar nga Qeveria, OAK sot ka ndërmarrë një aktivitet para Parlamentit të Kosovës duke iu dorëzuar deputëve kërkesat së bashku me gjendjen në të cilën ndodhemi.OAK shpreson në gatishmërinë e deputetëve të Parlamentit të Kosovës për të i shqyrtuar këto kërkesa para se të bëhet votimi i propozimeve të Qeverisë sipas rendit të ditës.