Zyrtaret e OAK-së u pritën në takim nga përfaqësuesit e biznesit Solid Group, Gynen dhe Xhem Hanxhiu.

Në takim janë diskutuar disa nga problemet aktuale që po preokupojnë veprimtarinë e bizneseve dhe lobimi i vazhdueshëm i odës për arritjen e zgjidhjes se problemeve.

Në fund të takimit, të dyja palët lanë të hapur mundesitë e bashkëpunimit.

Për më shumë, Solid Group merret me prodhimin e ‘sandwhich’ panelave duke qenë lider në tregun vendor.
https://www.facebook.com/solid.llamarina/