Përfaqësueset e Odës së Afarzimit të Kosovës (OAK), vizituan kompaninë INFRA Plus në Prishtinë, ku u pritën në takim nga pronari i kompanisë Musa Islamaj.

Gjatë këtij takimi u diskutua rreth sfidave të bizneseve vendore, ndër të tjera u theksua mungesa e kuadrove dhe fuqisë punëtore për sektorin e hidroteknikës.

Mundësitë e bashkëpunimit në mes dy palëve, mbetën të hapura.

Kompanina INFRA Plus është kompani shumë e sukseshme e cila ka të angazhuar një staf ekspertësh dhe inxhnierë në disa profile si në: Inxhinierinë e ujërave, Inxhinieri të ndërtimit dhe kontruktimit, Inxhinieri elektrike dhe mekanike, Arkitekture, Infrastrukturë Rrugore, Gjeodezi, Energji të ripërtritshme etj.

Për më tepër informacione rreth kompanisë,  klikoni linkun në vazhdim:

https://www.facebook.com/InfraPlus/