Përfaqësues nga Oda e Afarizmit të Kosovës kanë vizituar Restaurant Trattoria, të cilët u priten nga pronari Arben Curri.

Zyrtarja për biznese në OAK, Ilire Aliu njoftoi z.Curri për verprimtarinë e Odës e cila është shumë e angazhuar në përmirësimin e klimës së të bërit biznës në Kosovë.

Ndërsa pronari i Restaurant Trattoria prezantoi biznesin e tij me shërbimet që ofron si dhe shpalosi disa nga peripetitë që po hasin si biznes.

Në fund të takimit palët lanët të hapura mundësitë e baskëpunimit.

Për më shumë: https://www.facebook.com/trattoriaprishtine/