Duke uruar që prioritet i saj të jetë zhvillimi ekonomik i vendit, OAK shprehet e hapur për partneritet dhe bashkëpunim të ngushtë sa i përket evidentimit të sfidave të zhvillimit ekonomik dhe identifikimin e alternativave potenciale për zgjidhje.

Vendi ynë e ka më se të nevojshme reformën ekonomike e cila do të kontribuojë për një zhvillim të qëndrueshëm, rritje të punësimit, siguri dhe mirëqenie për të gjithë.

Andaj me bashkëpunim të ngushtë mes komunitetit të biznesit dhe ekzekutivit mund të arrihet krijimi i një strategjie të mirëfilltë të zhvillimit ekonomik në vend dhe fuqizimi i sektorit privat, si një nga shtyllat kryesore të ekonomisë.