Vetëm afaristët e bashkuar e bëjnë zhvillimin e vendit.

Momente gjatë anetarësimit në OAK, z. Mehdi Lahu nga kompania “Mob An”, Shaban Malaj nga kompania “Babita” dhe z. Mentor Sahiti nga kompania “Metron”.