Qëllimi i këtij takimi ishte diskutimi rreth mundësisë së bashkëpunimit reciprok, dhe shërbimeve të përbashkëta që mund të ofrojnë për komunitetin e biznesit.