Takimi kishte për qëllim që të dy palët të informohen për punën dhe aktivitetin e tyre si para ashtu dhe gjatë pandemisë.Gjatë takimit u diskutuan vështirësitë me të cilat po përballen bizneset e sektorit të gastronomisë të afektuar direkt nga pandemia, dhe mundësitë për bashkëpunim në tejkalimin e sfidave të biznesve.