Oda e Afarizmit të Kosovës

 

Oda e Afarizmit të Kosovës, diskuton për taksën100% ndaj Serbisëdhe BEH, të vendosur ndaj produkteve të tyre nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë së Kosovës.

Mungesa e eksportit, mungesa krijimit të kushteve për investitorët e huaj dhe rritja e papunësisë, ishin ndër shqetësimet që shprehi Kyetari i Oda e Afarizmit të Kosovës, Skender Krasniqi i ftuar në Radio Televizionin e Kosovës, lidhur me taksën ndaj Serbisë dhe BEH.

Për më shumë shikojeni intervistën më poshtë:

https://www.facebook.com/odaeafarizmittekosoves/posts/532182883951227?__xts__%5B0%5D=68.ARCMpECnuSp0tM_obUEzQxG2clUkdGALCr-SZXp5NOdR6mTzBgVqKrbgY_fAuTdgWsAk6Yy3oM8pmoMLDE2nxMDtmQ8PT5e4OhIiyS_ALFsbvx3rrZ8tiCw-TvA2LAtDUDugEfcRmD8S37QtHn-ssqQUFZYGypMI5-30BwcoVapCry6smBklso5mn1w16qH135A31_GiOR-boS90_v879dre1b71A2XZTgwvtFnHmhbScrN8ue2Zn1jjKXbT76HAPSRcNhAtdx8D–87hJZbhmtcDB4RvjD-uqRNrpIUV-TmhMannzISMXkdEOzNX8p3TJ_ywn3ZaH2tkuXwf6KsyYnvs0l9PndQBA5Ps7MobHRFCsfDaLBq5IzhH7luYCHryYTYAXEAVZrN386e9jyAl_BXnLnoUtELxLwP3LuWeZKMxDa8BMG0CZfw-Vfre6kBRcYEw5sbVa84rPK7hg5kv-RXnZis7AoFyaXW84sg6iyYkIkqndFVhqXQZZhcPnp_&__tn__=-R