Shtypshkronja NTG Blendi anëtare e OAK-së, me seli në Prishtinë, përreth dy dekada përvojë pune ka bërë që kjo shtypshkronjë të ofrojë profesionalizëm të plotë për klientët e saj.

NTG Blendi ofron, material zyrtar, material shkollor, karrige për zyrë, rafta metalik, print, katalloga, revista, libra, fletëpalosje, vizitkarta, tiketa, shkrepsa, kapela dhe USB me llogo, reklama & 3D, billoboarda, offset printim, gravim, revista, kimika me llogo, maica me llogo dhe të tjera.

Për tu informuar më shumë vizitojeni linkun më poshtë: https://www.facebook.com/blendintg/