Stafi

Qëndresa Ibrahimi
Koordinatore
qendresa.ibrahimi@odaeafarizmit.org
Mirjeta Shala
Zyrtare për Komunikim me Biznese
mirjeta.shala@odaeafarizmit.org
Rreze Cana
Zyrtare për Komunikim me Biznese
rreze.cana@odaeafarizmit.org
Blinera Shkodra
Zyrtare Administrative
blinera.shkodra@odaeafarizmit.org
Diellza Zeqiri
Zyrtare Ligjore
diellza.zeqiri@odaeafarizmit.org
Fjolla Smaili
Zyrtare për Marrëdhënie me Publikun
fjolla.smaili@odaeafarizmit.org