Qëndresa Ibrahimi
Koordinatore
qendresa.ibrahimi@odaeafarizmit.org

 

Mirjeta Shala
Zyrtare për Komunikim me Biznese
mirjeta.shala@odaeafarizmit.org

 

Rreze Cana
Zyrtare për Komunikim me Biznese
rreze.cana@odaeafarizmit.org

Naser Brahimi
Zyrtar për Komunikim me Biznese
info@odaeafarizmit.org

Blinera Shkodra
Zyrtare për Komunikim me Biznese
blinera.oak@gmail.com