Qëndresa Ibrahimi
Koordinatore
qendresa.ibrahimi@odaeafarizmit.org

 

Mirjeta Shala
Zyrtare për Komunikim me Biznese
mirjeta.shala@odaeafarizmit.org

 

Rreze Cana
Zyrtare për Komunikim me Biznese
rreze.cana@odaeafarizmit.org

 

Blinera Shkodra
Zyrtare për Komunikim me Biznese
blinera.shkodra@odaeafarizmit.org

 

Diellza Zeqiri
Zyrtare Ligjore
diellza.zeqiri@odaeafarizmit.org

 

Fjolla Smaili
Zyrtare për Marrëdhënie me Publikun
fjolla.smaili@odaeafarizmit.org