Stafi

Qëndresa Ibrahimi
Koordinatore e OAK-së
qendresa.ibrahimi@odaeafarizmit.org
Mirjeta Shala
Udhëheqëse e Ekipit
mirjeta.shala@odaeafarizmit.org
Blinera Shkodra
Zyrtare Administrative
blinera.shkodra@odaeafarizmit.org
Diellza Zeqiri
Zyrtare Ligjore
diellza.zeqiri@odaeafarizmit.org
Fjolla Smaili
Zëdhënëse për Media
fjolla.smaili@odaeafarizmit.org
Rina Demi
Zyrtare për Komunikim me Biznese
rina.demi@odaeafarizimit.org
Arianit Nura
Zyrtar për Komunikim me Biznese
arianit.oak@gmail.com