Vizioni

Oda e Afarizmit të Kosovës synon të jetë organizatë lidere e biznesit të Kosovës për të përfaqësuar interesin e biznesit përmes rrjetëzimit, këshillimit, ofrimin e shërbimeve dhe avokimin.

Misioni

Promovimi dhe shërbimi i komunitetit të biznesit si dhe nxitës i zhvillimit ekonomik në Kosovë.