OAK-u qëndroj në vizitë te kompania ABI me pronar z. Irfan Fusha, cili i njoftoj me të arriturat e kompanisë së tij deri me tani dhe për planet që ka për zgjerim kapacitetesh si dhe për sigurim tregjesh të reja. Kompania ABI sot përbëhët nga shumë ndërmarrje, si: http://abiprogres.comwww.abi-center.comëëë.abimilk.comwww.abi-hotel.comwww.abi-furra.com,www.er-abi.com.

Z. Hasan Gigollaj dhe z. Hysni Zogaj anëtar të bordit të OAK-ut, e njoftuan z. Fusha me qëllimin e themelimit të Odës së Afarizmit të Kosovës dhe anagzhimin konkret që do t’a ketë në ofrimin e ekspertizave për biznesin si dhe përfaqësimin e tyre para institucioneve tona.

Të dyja palët ranë dakord që sot biznesi në Kosovë është spektator në hartimin e politikave shtetërore që kanë të bëjnë me biznesin.