Qëllimi i takimit ishte njoftimi lidhur me aktivitetet e #OAK-së me qëllim të ofrimit të përkrahjes së bizneseve dhe përfaqësimit të tyre pranë institucioneve qendrore dhe atyre lokale.Palët diskutuan mundësitë dhe hapësirat për bashkëpunim reciprok drejt shtyerjes para të çështjeve të përbashkëta.