Kryetari i OAK-së, Skender Krasniqi i ftuar në Emisioni “Sot” – Kohavision, për të diskutuar për problemet ligjore, ligji i punës, projektiligji per lehonine, vërejtjet, sugjerimet dhe të tjera, të cilat ndikojnë në ngecjen e zhvillimit ekonomik. 

Më gjerësisht mund të informoheni në videon më poshtë:

https://www.facebook.com/EmisioniSotKohavision/videos/816077675460126/?__xts__[0]=68.ARAFq1sUyNjUFyH91vhCcytHO2EURfidlyTsu_YDA0RbbQTZDeNXjK_G8nDwerzDQ_E3xv0jX5aAeiYwKJ1Lh1rRGKTBEGjE7WX_M6n6PoJh0C1F5H65ggapLMUu8reehV5jZ6zHNY3dy8bhxH2Sw6-q1WzmrRvNeTPpGznXqlfllqNhRBO5zOsBu_RMjF4AnL33foFT_mjdSJEGbn6_JOu85t-uWyagRZFiSc7PfxwUR7crok5UT-_Pmk90XrkjiPp1DDYNrBqElT2h0qUYLkyl4KgPwNgpR6myhACXLHWqaUqeATiXmU0ELf9K6pDQvCOGcowxx8YQZhm0DrlXizko73iI4RgCRtLgLu-FpKwFB5la0_grcomODLBB_BCvO9iCVxtE1rLPtqrSf88tmuhVauqa5TR3l1ggAwGMNE23I11mCYVXdTqhpFT0dSV10DI7xPq_jYxA_f81C2-oLN3UuzQ36JEdpnOqjuMW7UnGfPxT6FVDgUPRKTpttO0&__tn__=H-R