Ada Consulting Group ShPK është kompani e profilizuar në sektorin e ndërtimit, projektimit dhe konsulencës.

Ada Consulting Group ShPK ka kryer mëse 28 projekte në fushën e ndërtimit kryesisht të lartë siç janë ndërtimet e objekteve të ndryshme, renovimet si dhe disa projekte madhore në fushën e projektimit.

Veprimtaria e Ada Consulting Group ShPK shtrihet në tërë territorin e Republikës së Kosovës.

Për më shumë: 
http://37.35.64.22:8888/adagroup/index.php