Anëtari i Bordit të OAK, Hamdi Malushaj i ftuar në Magazina Informative 55 Minuta në RTK3 për të diskutuar rreth projektit të Termocentralit Kosova e Re, shtimin e prodhimit të energjisë elektrike dhe rëndësinë e këtij projekti.

Për të dëgjuar debatin e plotë klikoni në linkun më poshtë nga minuta e 12-të me gazetaren Jehona Zhitia:

https://www.facebook.com/rtklivecom/videos/301403317419425/?fref=mentions&__xts__[0]=68.ARDTrOchUYHj-4jCknDW6uOYQcyB8CYhvrFiOrYl4L9u72ifkbmlt0pfaDJrwKFAk-QgsJMQ37jB3yUcZw9C4wHLKoSGDGDa61VcUDcI1NN4yFvmH999uxEO17DVFnnD8iuRCBQdb9CP-gReNII3yNNLJMSCa8PxYqkSiuHJTh-_NHgUX1O3TH85txNIfsvp5hsY4F7OKv1VJDGLiyIRxTjfxJuaiz0kaArEyxZtQvfWxLjbzhpQrho_TDN-GofpY2WwfCAIQrJKrFEdaxnwJ84m71VGF2NKZNNu62jhhYYE3EjpXca9SnBpnxeyFsbi-0lKXejK2hGrigIppPc5ZdCEfrB7HpeZe9ZoZZ9Ccg8tXpd-GBi9HUytCwrGrfCI7cAppv3S-dsg3J7Hgh6pRSzTvssplz-BlGqMdnC6hmNAG9gAm93NASDsgfirh_xscBHjEVjalxLXCemThlQS83RNEvzEMXB8JJZMdWSI4Bt1Ppn5KWHot-OPzYk&__tn__=K-R