Anëtari i Bordit të OAK-së Hysni Zogaj, i ftuar në Radio Prishtina duke folur për zhvillimin ekonomik, problemet e bizneseve, çështjet e ngritura nga Oda dhe të tjera.

Në linkun më poshtë mund ta shikoni intervistën e plotë me gazetarin Gëzim Rexhepi:

 

https://www.facebook.com/odaeafarizmittekosoves/posts/595596957609819?__xts__%5B0%5D=68.ARDvm54g6oJZFMJ4g51wCL6crFj5NmxCaFOG83vEq7YCmInxC-S5YCknOhJqEWOvZGPOgL76U997yfklp8hHECjRksItw1CQ1P9sMZXN835qCwWeM-_SB9lmdy_DICEKfU9MCLwmoC85tHB-KOYdPxgqPBz8mRJlESugeh6mt19GAiCSuHZivP53ET092M4_wPrOrN9EOIWpPFOOzh9X3HnP-qgnRN7rTz-efULuEwKqzVb_xITHPOuvCS77RYBE3HVL1igKwodv2kgrS1GvVlL6mbg3lJgzUNitgArguMnfVGyA57hDUQj5UW33WoFyT3Y8SM_SpO8DxS9g4lC-GEU1GuZQDUibZGtaA2vKttDx85UyQiDjRFmS5rKx8Y1fHPnF1qIVVQDnJNVtU1MVg484r-vXwRj90_iZYbUxi52_T6hm7vhWt19l_uuhJMI-6X4boiJ6lZ14CxOC3wCxcQe_j8N_OCfzd8siL9Z9HYE&__tn__=-R-R-R-R