Anëtari i Bordit të Odz e Afarizmit të Kosovës, Hamdi Malushaj, në emisionin Ekonomiks në RTK flet për Investimet Strategjike në Kosovë, sa është mjedisi i favorshëm dhe shumë gjëra të tjera të rëndësishme lidhur me të.

Më gjerësisht emisionin mund ta shikoni në linkun më poshtë:

https://www.facebook.com/rtklivecom/videos/226401068313366/?__xts__%5B0%5D=68.ARDtpTdolDBB7QkOeo4vM05SPqmYrqjB3Z9HZ5B7K6F_5rkYtcNbK4NNZYYNv-r_PBHL_vEocZh6JN4Zg_Polm7HY7Va1_yBdnuvXDo1sk3LxndTZ0DYtLmyjFg0YwnLNjz-ZW7tqkF81c9i9DuF7MgXNx1AfPg0SGy6xleEEXpqQQgDTmZFW_tPkdMnkWDaMxDE9bRKSpWu2wJNOaoliXKnCdxoo-nocVARdZPfwlTwKkM9r2clM23LfDb2vHISvORnRL-NAo3WRGCarp-1_PbAG_dBVSH7G-8Yk3qJJW_NbR6iTsMOdb8vhnCwhQRC7GRfC3uCiHUkjjIZNeHyrnOAct3loMxKn6DXJ3soaUdx2RlFMJPof2KJ6s5sC6CndEoXTsbcd7KCR7cBollKUNDhYIP7D3Xg0TNwOOmj4vexRajut-0dy_6ZdjlmSq_H8Mt-Pa5-g4Zz3zv_EHBYwiiJuFE-Cx-u2vgReoO8b9i1o3zV-WOBCIEoiHQ&__tn__=H-R