“Në përgjithësi, në dukje produktet kosovare janë të krahasueshme me produktet rajonale por në realitet ne nuk jemi të sigurtë që produktet kosovare i plotësojnë kërkesat sipas standardeve dhe direktivave evropiane sepse nuk janë të ngritura në nivelin e duhur organet e vlerësimit të konformitetit nëse këto produkte janë cilësore ose jo”, tha Mahmutaj.

Më gjerësisht rreth cilësisë së produkteve kosovare, në linkun më poshtë me gazetarin Ardi Visoka:https://www.facebook.com/Televizioni7/videos/2398205703732521/