AQSCERT anëtare e OAK-së, ofron shërbime të çertifikimit në fushën e cilësisë, energjisë, mjedisit, sigurisë dhe produktit.

Organizata Çertifikuese AQSCERT, operon në Milano, Romë dhe Tiranë, e tashmë edhe në Kosovë. Kjo kompani është e akredituar për çertifikimin e kompanive për standartet ISO 9001; 2008, ISO 14001;2004, BS OHSAS 18001;2007, ISO 22000,ISO 20000, ISO 27001:2005.

Për më shumë informacine rreth AQSCERT mund të vizitoni profilin në Facebook: https://www.facebook.com/aqscert/