AS term, anëtre e OAK-së, me seli në Prishtinë aktivitetin e saj e shtrinë në tërë territorin e Kosoves. Kompania ofron gamë të gjerë të produkteve cilësore nga fusha e ngrohjes qëndrore, ujësjellësit, kanalizimit, ventilimit dhe klimatizimit.

Çdo produkt shitet me garancion dhe asistencë teknike nga stafi i specializuar. Po ashtu AS term ofron mbështetje teknike në implementimin e projekteve të mëdha. 
Për informata të tjera vizitoni linkun: https://www.facebook.com/AStermshpk/