BAGERI COMPANY & KOSOVA ASFALT anëtar i OAK-ë, tashmë edhe me bazën për prodhimin e asfaltit Kosova Asfalt – Lipjan.

Me fabrikën për prodhimin e asfaltit, prodhon asfalt cilësor me të gjitha fraksionet e asfaltit. Kryen punën e ndërtimit të ulët me infrastrukturë rrugore bazamente të forta të rrugëve e platove. Tamponimin dhe asfaltimin cilësor të rrugëve, nivelizimin e lartë si dhe hapjen e rrugëve të reja.

Për më shumë informata rreth BAGERI COMPANY & KOSOVA ASFALTvizitojeni linkun më poshtë:
https://www.facebook.com/BAGERI-COMPANY-KOSOVA-ASFALT-221001581249977/