ADA Group, anëtare e OAK, gjatë takimeve B2B duke diskutuar mundësitë e bashkëepunimit me bizneset rajonale (nga Shqiperia dhe Maqedonia).

Një mundësi e re për bizneset, për zgjerimin dhe zhvillimin e tyre edhe jashtë kufijëve jo vetëm në rajon por edhe më gjerë