Oda e Afarizmit të Kosovës

 1. Informata të përgjithshme rreth zhvillimeve në vend;
 2. Regjistrimi në databazën publike të prezantuar në web-faqen e OAK-së;
 3. Pajisje me certifikatë të anëtarësisë në OAK;
 4. Informacione të rregullta përmes postës elektronike mbi ngjarjet
  ekonomike me interes për rrjedhat e ekonomisë vendore;
 5. Lobim për takim B2B me bizneset anëtare;
 6. Hapësira të lira në zyret e OAK-së për takime dhe biseda biznesore;
 7. Promovimi i aktiviteteve dhe eventeve të organizuara nga kompania në
  rrjetet sociale të odës;
 8. Lobim për përkrahje në zgjidhje të problemeve sektoriale;