KONKURS për praktikantë

 Oda e Afarizmit të Kosovës shpall konkurs për:  4 praktikantë Pozita: Praktikantë / Zyrtarë për komunikim me biznese  Detyrat dhe përgjegjësitë: Komunikimi me bizneset dhe realizimi i takimeve; Ofrimi i përkrahjes administrative dhe teknike për stafin e OAK-së në fushat kryesore të Punës; Ofrimi i kujdesit ndaj anëtarësisë së OAK-së; Ofrimi i shërbimeve për OAK […]

KONKURS

Titulli i vendit të punës: “Zyrtar/e Ligjor/e” Detyrat dhe përgjegjësitë: Merr pjesë në grupe punuese dhe diskutimet publike; Analizon dhe përgatitë rekomandimet juridike profesionale në fushën relevante; Përgatitë rekomandime profesionale për çdo projektligj, rregullore ose udhëzim administrativ apo ndonjë rekomandim tjetër; Përgatitë raporte dhe ofron këshilla profesionale nga aspekti ligjor; Kryen të gjitha detyrat tjera […]

Oda e Afarizmit të Kosovës shpall konkurs pune

Oda e Afarizmit të Kosovës, Në bazë të dispozitave të Nenit 8, të Ligjit të Punës, shpall: KONKURS Titulli i vendit të punës: “Zyrtar/e për marrëdhënie me publikun” Detyrat dhe përgjegjësitë: 1.      Kujdeset për imazhin publik të Odës së Afarizmit të Kosovës; 2.      Përgatit komunikatat për media dhe lajmet mbi aktivitetet e OAK-së; 3.      Bashkëpunon me gazetarët dhe mediat; […]

KONKURS

Oda e Afarizmit të Kosovës, Në bazë të dispozitave të Nenit 8, të Ligjit të Punës, shpall: KONKURS Titulli i vendit të punës: “Zyrtar/e për marrëdhënie me publikun” Detyrat dhe përgjegjësitë: Kujdeset për imazhin publik të Odës së Afarizmit të Kosovës; Përgatit komunikatat për media mbi aktivitetet e OAK-së; Bashkëpunon me gazetarët dhe mediat për […]

Konkurs për Praktikantë

KONKURS Oda e Afarizmit të Kosovës shpallë konkurs për: 2 praktikantë Pozita: Praktikantë/Zyrtarë për komunikim me biznese Detyrat dhe përgjegjësitë: Komunikimi me bizneset dhe realizimi i takimeve; Ofrimi i përkrahjes Administrative dhe teknike për stafin e OAK-së në fushat kryesore të Punës; Ofrimi i shërbimeve për OAK duke përdorur postën zyrtare, postën elektronike, hartim të […]

OAK: Qeveria dhe SBASHK-u ta kenë prioritet kualitetin, jo vetëm pagat

OAK shprehet tejet e shqetësuar me gjendjen e arsimit në Kosovë e cila edhe kësaj radhe u tregua në testin ndërkombëtar të PISA-s, duke u renditur ndër vendet me rezultatet më të dobëta jo vetëm në Evropë por edhe në Afrikë. OAK kërkon nga SBASHK-u që prioritet ta ketë arsimin dhe cilësinë e saj dhe […]

KONKURS për praktikantë

KONKURS Oda e Afarizmit të Kosovës shpallë konkurs për: 2 praktikantë Pozita: Praktikantë/Zyrtarë për komunikim me biznese Detyrat dhe përgjegjësitë: Komunikimi me bizneset dhe realizimi i takimeve; Ofrimi i përkrahjes Administrative dhe teknike për stafin e OAK-së në fushat kryesore të Punës; Ofrimi i shërbimeve për OAK duke përdorur postën zyrtare, postën elektronike, hartim të […]

KONKURS për praktikantë

 Oda e Afarizmit të Kosovës shpallë konkurs për:     2 praktikantë    Pozita: Praktikantë/Zyrtarë për komunikim me biznese OAK është organizatë Joqeveritare dhe një fryt i një analize të gjatë dhe të hollsishme të një grupi të afaristëve, të cilët duke parë ngecje të mëdha në fushën e të bërit biznes janë bashkuar për t’i […]

Konkurs për “Rrobaqepës/e dhe Punë Dore”

  Biznesi anëtarë në Odën e Afarizmit të Kosovës ESB (European Suitcase and Bags) shpall konkurs për: Rrobaqepës/e – 3 pozita; Punë Dore – 3 pozita; Detyrat: Sigurimi i prodhimit brenda afatit të planifikuar; Të bëjë qepjen/montimin sipas instruksioneve dhe dokumenteve; Të respektojë orarin e punës; Të sigurojë mirëmbajtjen e Departmentit të Prodhimit në gjendje […]

KONKURS – “Zyrtar/e për komunikim me biznese”

Oda e Afarizmit të Kosovës, Në bazë të dispozitave të Nenit 8, të Ligjit të Punës, shpall:  KONKURS Titulli i vendit të punës: “Zyrtar/e për komunikim me biznese” Detyrat dhe përgjegjësitë: Kontaktimi me bizneset; Përgjegjës për inkasim; Përcjell rregullisht gjendjen e anëtareve; Regjistrimi dhe përditësimi në bazën e të dhënave të Odës; Përgatitja e raporteve […]