OAK në takim me BERZH

Sekretari i bordit Diamant Elshani dhe Koordinatoria Qendresa Ibrahimi, ishin pjesë e takimit konsultativ me BERZH së bashku me përfaqësuesit e tjerë të sektorit privat dhe Sekretariatin e KKEI, ku u diskutua rreth Strategjisë së re 5 vjeçare të BERZH-it për Kosovën. Në këtë takim virtual, nga BERZH morën pjesë: Neil Taylor, Udhëheqës i zyrës […]

OAK diskuton problemet e bizneseve me Ministrin Aliu

Diskutimi rreth vendosjes së moratoriumit për sektorin e gurthyesve, pagesa e taksës së dyfishtë për bizneset e peshkut, asfaltimi i rrugës për bizneset në zonën në Harilaq, anëtarësimi i Kosovës në CEMT, për krijimin e lehtësirave për bizneset transportuese, trajtimi i rëndësisë së Ligjit për Tregti të Brendshme, problemet dhe ngritja e kostos për paisjen […]

OAK viziton Parkun e Inovacionit në Prizren

Përfaqësues të Odës së Afarizmit të Kosovës (OAK) vizituan Parkun e Inovacionit në Prizren, ku u pritën në takim nga drejtori Wolfgang Leidig dhe Muhamed Rexhepi. Kryetari i bordit të Odës së Afarizmit të Kosovës Skënder Krasniqi përgëzoi përfaqësuesit e Parkut Inovativ për punën, duke theksuar që krijimi i hapësirave për bizneset është mëse i nevojshëm […]

OAK në bashkëpunim me USAID, paraqesin projektin për Drejtësi në Kosovë

Diskutimi rreth Projektit të USAID për Drejtësinë në Kosovë, përmirësimi  i cilësisë dhe qasjes në shërbimet e drejtësisë, përmirësimi i të kuptuarit qytetarë, angazhimi dhe besimi në sistemin e drejtësisë, paraqitja e propozimeve konkrete për ndryshimet që duhet bërë në drejtësi nga ana e bizneseve si dhe zhvillimi i inovacionit efektiv në sektorin e drejtësisë, […]

OAK shqyrton mundësitë e bashkëpunimit me Fakultetin Filologjik

Shqyrtimi i mundësive të bashkëpunimit, ndërlidhja e studentëve me tregun e punës, rëndësia e themelimit të zyrave të marrëdhënieve me publikun tek bizneset, rëndësia e marketingut, krijimi i imazhit përmes medias, si dhe mundësitë që studentët të përfundojnë praktikat profesionale  në bizneset anëtare të Odës së Afarizmit ishin pikat kyqe të cilat u diskutuan në […]

OAK kundër moratoriumit të propozuar nga Ministri Aliu

OAK e shqetësuar për njoftimin e publikuar në rrjete sociale nga Ministri Liburn Aliu për vendimin e fundit i cili sipas ministrit pritet të merret nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës për moratoriumin  për gurthyesit e rinj dhe ato në procedurë për pëlqim mjedisor në periudhën Qershor, 2021 – Qershor, 2023. Një vendim […]

OAK paraqet propozimet konkrete para Kryetarës Kusari-Lila

Njoftimi  rreth prioriteteve e propozimeve konkrete të OAK-së, diskutimi i Ligjit të Punës, Ligjit për Tregti të Brendshme, Ligjit për Naftë, Ligjit për themelimin e Gjykatës Komerciale, Ligjit për TVSH, problemi me normat e larta të interesit nga Bankat Komerciale, mungesa e produkteve strategjike, problemi i informalitetit, krijimi i zonave ekonomike dhe diskutimi i marrëveshjeve, […]

OAK zhvillon takim me Ministrinë e Financave në Maqedoninë e Veriut

Delegacioni i Odës së Afarizmit të Kosovës (OAK) gjatë vizitës të realizuar me Institucionet në Maqedoninë e Veriut realizoi takim teknik edhe me delegacionin e Ministrisë së Financave. Gjatë këtij takimi Oda e Afarizmit të Kosovës kërkoi informata më të detajuara lidhur me sistemin fiskal dhe tatimor në RMV, duke përfshirë Ligji mbi TVSH – […]