OAK mbanë takim të përbashkët me bizneset dhe KPMM-në

Mirëkuptimi për sektorin minerar për shkak të gjendjes me pandeminë, prolongimi i Udhëzimit Administrativ nr.06/2019 për Format Standarde të Sinjalizimit të Minierave, deri në ardhjen e Bordit të ri të KPMM-së, shpenzimet e mëdha për vendosjen e rrethojave të reja sipas kushteve të përcaktuara ishin disa nga pikat kryesore të cilat u diskutuan në takimin mes OAK-së, bizneseve […]

OAK shqyrton mundësitë e ndërlidhjes së studentëve me tregun e punës

Shqyrtimi i mundësive të  bashkëpunimit, ndërlidhja e studentëve me tregun e punës, bashkëpunimi në hartimin e kurrikulave, kontributi në ndryshim-plotësimin e ligjeve  dhe udhëzimeve administrative, krijimi i grupeve punuese me studentët lidhur me ligjet dhe udhëzimet, krijimi i ekspertizave ligjore ishin pikat kryesore të cilat u diskutuan në këtë takim të përbashkët mes OAK dhe […]

OAK rikërkon heqjen e orës policore dhe kufizimeve të orari

Oda e Afarizmit të Kosovës (OAK), shpreh shqetësimin e saj të thellë pas publikimit të masave të reja nga Ministria e Shëndetësisë, për mos marrjen parasysh të kërkesave të bizneseve që të hiqet ora policore dhe kufizimet në orar,  duke u  respektuar në maksimum  rregullat e përcaktuara nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës […]

OAK nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me FIM

Në vazhdën e nënshkrimeve të marrëveshjeve të bashkëpunimit me Fakultetet të cilat qëndrojnë nën ombrellën e Universitetit të Prishtinës, një të tillë Oda e Afarizmit të Kosovës e ka nënshkruar sot edhe me Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike (FIM). Me qëllim të rritjes së bashkëpunimit, ofrimit të këshillave profesionale në fushën e inxhinierisë mekanike  për bizneset […]

OAK nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me FIEK

Me qëllim të rritjes së bashkëpunimit, krijimit  të lehtësirave për studentët, shkëmbimit të të dhënave për përkrahjen e studentëve dhe bizneseve, krijimin e vendeve të reja të punës për studentët të cilët janë në studime e sipër, bërjes së hulumtimeve dhe analizimin e tregut të punës dhe nevojave që ka tregu për t’i orientuar studentët […]

OAK ripërserit kërkesën: Të hiqen kufizimet dhe ora policore

Oda e Afarizmit të Kosovës (OAK), rikërkon nga Qeveria e Kosovës  largimin e kufizimeve të orarit të punës  dhe orës policore për qytetarët, duke pasur parasysh se të njëjtat kufizime nuk janë duke u respektuar nga vetë ata të cilët i formuluan. OAK në vazhdimësi ka kundërshtuar këto kufizime, duke theksuar që është me rëndësi […]

OAK: Të mos ketë vonesa nga ASK në publikimin e raporteve të statistikave të vendit

Mospublikimi i statistikave në kohë për gjendjen reale në vend po vështirëson  çasjen dhe vlerësimin e gjendjes. Për këtë arsye Oda e Afarizimit të Kosovës kërkon nga Agjencia e Statistikave të Kosovës  që publikimi i raporteve për vlerësimin e gjendjes në vend të bëhet në kohë reale  dhe pa vonesa. Në të kundërtën mungesa e […]

OAK nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me UP-në

Me qëllim të rritjes së bashkëpunimit, krijimit  të lehtësirave për studentët, shkëmbimit të të dhënave për përkrahjen e studentëve dhe bizneseve, krijimin e vendeve të reja të punës për studentët të cilët janë në studime e sipër, bërjes së hulumtimeve dhe analizimin e tregut të punës dhe nevojave që ka tregu për t’i orientuar studentët […]

OAK mbanë takim të përbashkët me bizneset dhe ATK-në

Problemet me lirimin e lëndës së parë në import, lirimi nga akciza doganore e gazit si dhe mospagesa e TVSH-së në Doganë e amballazhit,  paketimit ose gjërave të tilla përcjellëse të produktit final i cili prodhohet ishin temat kryesore të cilat u diskutuan në takimin e mbajtur në mes të OAK-së, bizneseve dhe Komisionit për […]