OAK nënshkruan memorandum bashkëpunimi me U.C.C.I.AL

Me qëllim të rritjes së bashkëpunimit, shkëmbimit të të dhënave dhe dokumentacionit, planifikimin dhe organizimin e ngjarjeve, tryezave të rrumbullakëta, konferencave dhe shkëmbim të përvojave në lidhje me të bërit biznes, lehtësimit në përpilimin dhe lëshimin e dokumenteve të nevojshme për bashkëpunim ekonomik në import dhe eksport të kompanive anëtare, Oda e Afarizmit të Kosovës […]

OAK pjesë e takimit të organizuar nga zyra e BE-së, në Kosovë

Përfaqësuesit e Odës së Afarizmit të Kosovës ishin pjesë e takimit të organizuar nga Zyra e BE-së në Kosovë, për të dhënë kontributet e OAK-së lidhur me takimin që Komisioni Europian dhe autoritetet e Kosovës do të mbajnë në Nënkomitetin e pestë të MSA-së për Tregun e Brendshëm, Konkurrencën, Shëndetin dhe Mbrojtjen e Konsumatorit. Qëllimi […]

Mungesa e tabelave po dëmton bizneset

Oda e Afarizmit të Kosovës përmes një shkrese i është drejtuar Ministrit të Punëve të Brendshme dhe ka shprehur shqetësimin e saj për mos furnizimin e makinave, kamionëve dhe mjeteve transportuese me targa. Ky mos furnizim me targa, i cili po rrjedh si rezultat i mungesës, po i rëndon dhe po i dëmton bizneset vendore, […]

OAK mbanë takim të përbashkët me bizneset dhe KPMM-në

Mirëkuptimi për sektorin minerar për shkak të gjendjes me pandeminë, prolongimi i Udhëzimit Administrativ nr.06/2019 për Format Standarde të Sinjalizimit të Minierave, deri në ardhjen e Bordit të ri të KPMM-së, shpenzimet e mëdha për vendosjen e rrethojave të reja sipas kushteve të përcaktuara ishin disa nga pikat kryesore të cilat u diskutuan në takimin mes OAK-së, bizneseve […]

OAK shqyrton mundësitë e ndërlidhjes së studentëve me tregun e punës

Shqyrtimi i mundësive të  bashkëpunimit, ndërlidhja e studentëve me tregun e punës, bashkëpunimi në hartimin e kurrikulave, kontributi në ndryshim-plotësimin e ligjeve  dhe udhëzimeve administrative, krijimi i grupeve punuese me studentët lidhur me ligjet dhe udhëzimet, krijimi i ekspertizave ligjore ishin pikat kryesore të cilat u diskutuan në këtë takim të përbashkët mes OAK dhe […]

OAK rikërkon heqjen e orës policore dhe kufizimeve të orari

Oda e Afarizmit të Kosovës (OAK), shpreh shqetësimin e saj të thellë pas publikimit të masave të reja nga Ministria e Shëndetësisë, për mos marrjen parasysh të kërkesave të bizneseve që të hiqet ora policore dhe kufizimet në orar,  duke u  respektuar në maksimum  rregullat e përcaktuara nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës […]

OAK nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me FIM

Në vazhdën e nënshkrimeve të marrëveshjeve të bashkëpunimit me Fakultetet të cilat qëndrojnë nën ombrellën e Universitetit të Prishtinës, një të tillë Oda e Afarizmit të Kosovës e ka nënshkruar sot edhe me Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike (FIM). Me qëllim të rritjes së bashkëpunimit, ofrimit të këshillave profesionale në fushën e inxhinierisë mekanike  për bizneset […]

OAK nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me FIEK

Me qëllim të rritjes së bashkëpunimit, krijimit  të lehtësirave për studentët, shkëmbimit të të dhënave për përkrahjen e studentëve dhe bizneseve, krijimin e vendeve të reja të punës për studentët të cilët janë në studime e sipër, bërjes së hulumtimeve dhe analizimin e tregut të punës dhe nevojave që ka tregu për t’i orientuar studentët […]

OAK ripërserit kërkesën: Të hiqen kufizimet dhe ora policore

Oda e Afarizmit të Kosovës (OAK), rikërkon nga Qeveria e Kosovës  largimin e kufizimeve të orarit të punës  dhe orës policore për qytetarët, duke pasur parasysh se të njëjtat kufizime nuk janë duke u respektuar nga vetë ata të cilët i formuluan. OAK në vazhdimësi ka kundërshtuar këto kufizime, duke theksuar që është me rëndësi […]